Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Doporučujeme
Odběr novinek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

                                                             SEN Trade s.r.o., Dr.Horákové 47, 290 01 Poděbrady II - Czech republic,
                                             IČO:
01756036, DIČ: CZ01756036 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 210976,
                                                                                  tel: +420 777 181 453, email: info@afrodit.cz


Adresa provozovny a korespondenční adresa:

SEN Trade s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
Hořice 50801
Identifikační číslo provozovny: 1009327488
Odpovědný zástupce: Jaroslav Špráchal

Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin

Příjem elektronických objednávek a nebo jen provozních dotazů je 24 hodin denně na adresách výše uváděných.

                                                                                   Webová stránka

                                                                               www.afrodit.cz

                                           Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Základní informace
 3. Prodávající - provozovatel serveru
 4. Kupující - zákazník
 5. Objednávka
 6. Ceny zboží
 7. Informace o zboží
 8. Dopravní podmínky, poštovné
 9. Platba za zboží a expedici
 10. Dodání zboží
 11. Dodací lhůta
 12. Zrušení objednávky ze strany zákazníka
 13. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 14. Možnost vrácení zboží
 15. Záruka, servis
 16. Odstoupení od smlouvy - ustanovení důležitá pro kupujícího spotřebitele
 17. Reklamace
 18. Poučení a souhlas s použitím osobních údajů
 19. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Od 01.01.2014 se řídí smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) zákonem 89/2012 (dále OZ) Sb. a to příslušnými ustanoveními v platném znění. Internetové obchody jsou svým charakterem obchodní vztahy a smlouvy jsou uzavírané distančním způsobem a řídí se ustanovením § 1820 a následujícími OZ.

Kupující učiněním objednávky v e – shopu prodávajícího SEN Trade s.r.o. www.afrodit.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti SEN Trade s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí, vyjma odlišných specifických individuálních obchodních vztahů.

b) Není-li mezi účastníky sjednána rámcová kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické, telefonické nebo osobní objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka na webových stránkách www.afrodit.cz

c) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje obsažené na WWW stránkách www.afrodit.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. SEN Trade s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze pokud to povaha zboží vyžaduje, záručními listy je-li to pro daný druh zboží obvyklé

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti SEN Trade s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

d) Není-li mezi účastníky sjednána rámcová kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Základní informace

Cílem společnosti SEN Trade s.r.o. je vždy maximální spokojenost zákazníka. Naše společnost se věnuje zejména prodeji obuvi, kabelek, dámských oděvů a bižuterie. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naší činnost i chování našich pracovníků. Pravidelně provádíme aktualizace výrobků a cen od výrobců z celého světa, abychom Vám vždy mohli nabídnout zboží s aktuálně nejlepším poměrem ceny a kvality. Za všech okolností se snažíme, vyjít kupujícímu vstříc.

3. Prodávající - provozovatel serveru www.afrodit.cz

SEN Trade s.r.o.
Dr. Horákové 47
Poděbrady II - Czech republic
290 01
IČO: 01756036
DIČ: CZ01756036
+420 777 181 453
email: info@afrodit.cz

Adresa provozovny a korespondenční adresa:

SEN Trade s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny: 1009327488
Odpovědný zástupce: Rostislav Dvořák

Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin

4. Kupující - zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z naší nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na našich internetových stránkách www.afrodit.cz.

5. Objednávka

Kupní smlouva vzniká takzvaným distančním způsobem, a to na základě závazné objednávky přijaté prodávajícím SEN Trade s.r.o. od kupujícího, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto řádně vyplněné informace: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je prodávajícím po odeslání kupujícím potvrzena prodávajícím kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.

6. Ceny zboží

Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na našich internetových stránkách www.afrodit.cz . Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, změny sazeb daní a poplatků, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

7. Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na našich internetových stránkách nebo tištěném katalogu vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny. Společnost SEN Trade s.r.o. neručí za případné tiskové chyby.

8. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro ČR:

        Dopravní služba PPL ...................................................79,- Kč

        Dopravní služba GLS do zahraničí (Slovenská republika)  ..............................150,- Kč

Česká pošta - balík do RUKY......................................129,- Kč
Balík vám bude doručen a předán osobně - pošta se s vámi spojí na základě vámi uvedeného čísla nebo e-mailu. Můžete si upravit čas nebo způsob doručení. Při neúspěšném pokusu o doručení bude balík uložen na poště.
 

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou*....................................35,- Kč
Při výběru této platby uhradíte částku v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce.
Převodem z účtu........................0,- Kč
Při zvolení této platby vyčkejte na zálohovou fakturu, kterou obdržíte na vámi uvedený e-mail. V případě, že zálohová faktura není uhrazena do 5 dní, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na úhradu vynaložených nákladů na dopravu.

     
CR číslo účtu: 220 118 0342/2010


EUR číslo účtu: 290 116 5805/2010
IBAN: CZ4920100000002901165805
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

 

V případě, že si kupující zásilku od prodávajícího s objednaným zbožím nevyzvedne, a tato bude vrácena prodávajícímu jako nevyzvednutá či nedoručená, je prodávající oprávněn nárokovat a vymáhat za kupujícím náklady na dopravu zboží. V případě, že kupující požaduje opakované odeslání, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu jak předchozí náklady na dopravu tak nové náklady na dopravu vzniklé opětovným odesláním objednaného zboží a změnit způsob platby na platbu předem. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu e-mailem zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení je zásilka znovu odeslána.

9. Platba za zboží a expedici

Prodávající ( SEN Trade s.r.o.) si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena: hotově, na dobírku nebo bankovním převodem.
Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Zákon o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

10. Dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány do 48 hodin podle provozních možností dodavatele. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.

Dodání zboží

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce www.afrodit.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Individuální podmínky pro podnikatele

Při nákupu za účelem další podnikatelské činnosti nás prosím kontaktujte e-mailem či telefonicky, pro tento způsob spolupráce, jak uvádíme v čl. 1 odst. a) těchto obchodních podmínek máme připraveny individuální nabídky.

 

11. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 48 hodin (neplatí o svátcích a dnech pracovního volna). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

O okolnostech vyřízení objednávky bude kupující informován formou emailové zprávy na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci a v objednávce.
Většina zboží je stále skladem. Vzhledem k tomu však, že se snažíme zajistit globální sortiment žádaný spotřebiteli, nemůžeme z provozních hledisek ovlivnit výrobní a dodavatelské lhůty celého sortimentu a může nastat situace, kdy výrobci mají výpadek výroby či zpoždění dodávek, proto se může dodací lhůta o toto prodlení na straně dodavatelů či výrobců značně prodloužit.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce (kupní smlouvě) na jeho účet.

12. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení je možné provést elektronicky e-mailem na info@afrodit.cz nebo telefonicky na +420 777 181 453 V případě, že zásilka již byla expedována, nese kupující náklady na dopravu. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.

13. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

 1. Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné
 2. Objednanou velikost použitého zboží není možné sehnat
 3. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
 4. Prodávající segment nebo druh zboží zrušil v nabídce

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato převedena na jeho účet bez zbytečného prodlení, nejpozději do 14 dnů od převzetí vrácené zásilky od přepravce.

14. Možnost vrácení zboží

Naším cílem je Vaše plná spokojenost s výrobky, které jste u nás zakoupili. V lhůtě 14 kalendářních dnů má kupující bez odstoupení od smlouvy možnost výměny zboží za jiné nebo vrácení 100% uhrazené ceny zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení).
Při výměně zboží hradí kupující dopravné dle sazebníku přepravce pro Českou Republiku.

Možnost vrácení se nevztahuje na:

 1. Použité zboží
 2. Zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
 3. Zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle bodu 17 těchto Obchodních podmínek)
 4. Nové zboží, které jeví jakékoliv známky použití
 5. Zboží bez dodaného příslušenství
 6. Jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)
 7. Zboží bez původního obalu a způsobilosti k dalšímu prodeji za původní ceny
 8. Zboží, které je pro konkrétního zákazníka speciálně upravované nebo ušité na míru

Postup při vrácení zboží:

 1. Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu na naši korespondenční adresu: Věnceslavy Lužické 1672, Hořice 508 01.
 2. Pokud použijete přepravní službu, zašlete balík obyčejně nebo jako cenný. Zásilky na dobírku nebudou námi přebrány.
 3. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.
 4. Kupující má právo na vrácení ceny zboží, pouze pokud je zboží v bezvadném stavu a nejeví známky použití.
 5. Prodávající vrací pouze uhrazenou cenu zboží
 6. 6. Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně příslušenství a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku převodem na účet. Prodávající se zavazuje uhradit částku na účet do 14 dnů od převzetí vráceného zboží
 7. Provozní doba provozovny na adrese: Věnceslavy Lužické 1672, Hořice 508 01 k vrácení zboží je od Pondělí do Pátku od 8:00 do 15:00 hodin.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

15. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
Nové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na použité zboží, které je v textu označeno jako "použité". Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo telefonicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Záruka se nevztahuje:

 1. Na mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
 2. Běžné opotřebení výrobku
 3. Zboží, které bylo opravováno
 4. Používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno
 5. Vady způsobené neodvratnou událostí

Vážení zákazníci, prosíme, abyste si nepletli dva různé pojmy a to záruční doba a životnost výrobku. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.

16. Odstoupení od smlouvy - ustanovení důležitá pro kupujícího spotřebitele

Následující ustanovení jsou platná pouze pro kupující v postavení spotřebitele.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. převzetí zboží. Kupující provede odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách www.afrodit.cz. Po odeslání formuláře pro odstoupení kupujícímu mu bude prodávajícím potvrzen elektronickou poštou.

Odstoupí – li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží kupujícím prodávajícímu po odstoupení od smlouvy nese kupující.

Odstoupí – li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

17. Reklamace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, neprodleně informujte prodejce na emailu info@afrodit.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně a bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním, na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím a dále vyplývá – li to z povahy věci. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při nadměrném užívání se zboží obvyklé kvality opotřebuje rychleji než při občasném použití - životnost např. obuvi je tedy kratší než záruční doba. Nedostatečná údržba nebo používání obuvi v nevhodném prostředí podstatně zkracuje její životnost.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) s kompletním popisem závady vzniku nejlépe v původním obalu na níže uvedenou adresu naší provozovny:

SEN Trade s.ro. Věnceslavy Lužické 1672, 508 01 Hořice

Provozní doba reklamačního oddělení: Po-Pá od 8:00 hod do 15:00 hod.

Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebereme.
K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a záruční list!
O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené při registraci.

Při reklamaci Obuvi a Kabelek

 1. Je třeba předkládat (zaslat) zakoupené zboží kompletní
 2. Suché
 3. Řádně vyčištěné a zbavené všech nečistot
 4. Odstraněné od všech hygienických závad

18. Poučení a souhlas s použitím osobních údajů

Informace ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas provozovateli internetového obchodu www.afrodit.cz jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro tyto účely:

 • jednání o smluvním vztahu
 • v rámci souhlasu subjektu údajů
 • plnění smlouvy uzavřené provozovatelem jako oznamovatelem

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou. V případě Vašeho nesouhlasu nepokračujte v nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.afrodit.cz.

Dále prohlašujete, že jste byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo komu jsou určeny.

Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele obchodu v rámci jejich pracovní činnosti. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením Vaší objednávky v internetovém obchodě, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředá žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o, jejíž systém bude využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních nabídek. Údaje nejste povinen provozovateli poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně nebo emailem  odvolat. V případě, že údaje neposkytnete, nebude s Vámi ovšem moci být uzavřena kupní smlouva na zboží, které jste si v našem obchodě vybrali. K údajům, které o Vás budou zpracovávány máte na základě výzvy nám zaslané kdykoli přístup, tzn. znamená, že na Vaši žádost Vás budeme informovat, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Společnost SEN Trade s.r.o provozovatel internetového obchodu na adrese www.afrodit.cz v plné míře respektuje Vaše soukromí.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a to za účelem co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Tato data nelze využívat pro marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.

Používáním internetového obchodu www.afrodit.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.

Děkujeme Vám za zájem o náš internetový obchod a těšíme se na Váš nákup.

19. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce www.afrodit.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

S výše uvedenými obchodními podmínkami firmy SEN Trade s.r.o. provozující internetový obchod pod značkou "AFRODIT" souhlasím a přistupuji k nim v plném rozsahu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne umístění na webu afrodit.cz dne... 15.10.2014

^ Nahoru