Domů / Podmínky vrácení peněz
Výrobci
Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

16. Odstoupení od smlouvy - ustanovení důležitá pro kupujícího spotřebitele

Následující ustanovení jsou platná pouze pro kupující v postavení spotřebitele.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. převzetí zboží. Kupující provede odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách www.afrodit.cz Po odeslání formuláře pro odstoupení kupujícímu mu bude prodávajícím potvrzen elektronickou poštou.

Odstoupí – li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží kupujícím prodávajícímu po odstoupení od smlouvy nese kupující.

Odstoupí – li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

17. Reklamace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, neprodleně informujte prodejce na emailu info@afrodit.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně a bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním, na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím a dále vyplývá – li to z povahy věci. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) s kompletním popisem závady vzniku nejlépe v původním obalu na níže uvedenou adresu naší provozovny:

Afrodit.cz. Věnceslavy Lužické 1672, 508 01 Hořice

Provozní doba reklamačního oddělení: Po-Pá od 8:00 hod do 15:00 hod.

Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebereme.
K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a záruční list!
O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené při registraci.

Při reklamaci Obuvi a Kabelek

  1. Je třeba předkládat (zaslat) zakoupené zboží kompletní
  2. Suché
  3. Řádně vyčištěné a zbavené všech nečistot
  4. Odstraněné od všech hygienických závad

 

                                                      Tým oddělení reklamací obchodu Afrodit je tu pro Vás