Domů / Novinky / Stručný návod na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů
Výrobci
Doporučujeme
Odběr novinek

Stručný návod na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů

STRUČNÝ NÁVOD NA POSTUP PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14-TI DNŮ

(stáhnout dokument)

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, resp. poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží.

 

O svém úmyslu odstoupit od smlouvy nás musíte informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným poštou na adresu naší provozovny Věnceslavy Lužické 1672
50801 Hořice, nebo elektronickou poštou na e-mail: info@afrodit.cz
). Můžete přitom použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jak je připojen níže, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím odeslat.

 

Jakým způsobem odstoupit od kupní smlouvy?

  • vyplňte vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo sepište vlastní odstoupení od smlouvy

  • zašlete odstoupení e-mailem na adresu info@afrodit.cz nebo jej můžete spolu s navraceným zbožím doručit osobně nebo poštou na naši provozovnu: Věnceslavy Lužické 1672, 50801 Hořice – v případě využití možnosti zasílání poštou prosíme, abyste zboží nezasílali doporučeně, takové zásilky nepřebíráme

 

My Vám následně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů spojených s dodáním zboží s výjimkou nákladů na dodání zboží za situace, kdy jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dopravy, který na našem e-shopu nabízíme - v takovém případě Vám vrátíme náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu dodání zboží, a to prostřednictvím stejného platebního prostředku, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak a nevzniknou Vám tím žádné další náklady. Peněžní prostředky Vám tak budou vráceny:

  • na bankovní účet v případě, že jste zboží platili bezhotovostním převodem (bankovní účet, platební karta, atd.);

  • vrácením na Vaši adresu, pokud jste uhradili cenu zboží na dobírku

  • pro případ, že budete chtít vrátit peníze na Váš bankovní účet i v případě, že se jedná o zboží vyzvednuté a zaplacené na provozovně a vrácené poštou, resp. o zboží placené dobírkou, uveďte prosím do odstoupení či nám zašlete e-mailem číslo Vašeho bankovního účtu

 

Mějte však, prosím, na vědomí, že platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Berte dále prosím na vědomí, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, přičemž veškeré zboží, jež lze objednat přes náš e-shop, lze vrátit tzv. obvyklou poštovní cestou.

 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti - zboží nesmí nést známky opotřebení vzniklého nakládáním se zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností (to, zda zboží – kupř. oblečení - naplňuje Vaše představy, jistě zjistíte při zkoušce před zrcadlem a není žádný důvod, abyste zboží kupř. regulérně nosili a v zákonné lhůtě je vrátili znehodnocené tímto nošením), v opačném případě odpovídáte za snížení hodnoty zboží.

 

Jaké zboží nelze u nás vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů – tj. v jakých případech nelze odstoupit od smlouvy ani ve lhůtě 14-ti dnů?

  • v případě zboží upraveného na přání zákazníka nebo přizpůsobeno Vašim osobním potřebám;

  • v případě výrobků, které jsou z hygienických důvodů dodávané v zapečetěném obalu, byly z obalu vyňaty, a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné zboží s porušeným obalem vracet (kupř. respirátory, roušky); 

 

Co musí splňovat zboží v případě, že jej chcete vrátit v zákonné lhůtě do 14 dnů?

  • zboží nám musí být dodáno zpět zabalené způsobem odpovídajícím vlastnostem zboží, jeho hodnotě a způsobu dodání zboží od nás Vám;

  • v případě, že jste ke své objednávce obdrželi dárek, jste povinni vrátit společně se zbožím také dárek